Paiknemine Koolide Kaardil

Kuigi Nõva ei asu saarel, siis Nõva kooli saareline eristaatus on põhjendatud Nõva kaugusega teistest lähematest koolidest - keskmiselt 32 km. Kui Nõva lapsed peaksid koolis käima teistes koolides, tuleks neil läbi sõita 12 000 km õppeaastas ehk teha põhihariduse saamiseks sisuliselt 2.7 ümbermaailmareisi.

Nõva kooli puudumise korral laiuks Eesti koolide kaardil koolideta "auk" alates Noarootsi vallast kuni Padise vallani. See "auk" ligikaudu 400 elanikuga piirkonnas oleks pindalalt samaväärne koolideta "augule" Vasknarva piirkonnas (elanikke 40) või Soomaale.

Õpilaste arvu suurendamine

Nõva valla hariduskulud on 53% valla eelarvest, mis on kooskõlas Eesti omavalitsuste keskmisega. Kõrge on aga kulu õpilase kohta - üle 360 EUR kuus. Lahenduseks võiks olla õpilaste arvu kasvatamine läbi õpilaskodu laiendamise. Praegusele 6 õpilaskodu kohale saaks suhteliselt kergelt lisada veel kohti olemasolevate korterite baasil või siis välja ehitada koolimaja teine korrus, lisades sellega 20 õpilaskodu kohta. 

Õpilaskodu väljaehitamise tulemusena saaks ilusat ja väga heas korras mõisamaja kasutada ka koolitusteks jms. üritusteks, teenides sellega koolile lisasissetulekut. 

Tähtis on vorm ning asukoht

Nõva 9-klassiline kool ning lasteaed asuvad endises Nõva mõisa peahoones, mis 2002. aastal Eesti ning Nõva valla maksurahadega uuesti samale vundamendile kooliks üles ehitati. Projekti maksumuseks oli 10 miljonit krooni.

9-klassilisena oleks 2016. a. sügisel oodata Nõva kooli ja lasteaeda kokku 25 last (praegu 22). Kui kool muudetaks 6-klassiliseks, jääb kooli ja lasteaeda järele 9 last ning 4-klassilise kooli puhul oleks see arv vaid 8. Sellistel juhtudel ähvardaks kooli selge sulgemisoht ning lisaks õpilastele on vallast sunnitud lahkuma ka maksumaksjatest vanemad.

On ülimalt oluline säilitada Nõva kool 9-klassilisena praeguses, kooliks ehitatud endises mõisahoones!

Saavutustest

Tänu kooli väiksusest tulenevale võimalusele rohkem individuaalset tähelepanu pöörata jõuavad Nõva Kooli õpilased pildil olla rohkem kui suures koolis. Auhinnakohti saadakse järjepidevalt erinevatel spordivõistlustel, aineolümpiaadidel, viktoriinidel ja käsitöös. Käidud on nii võidetud kui ka projektide raames rahastatud reisidel Hiiumaal, Kihnu saarel, Ida-Virumaal, Osmussaarel, Narvas, Rootsis ning pea kõikides Eesti teatrites. Nõva 9-klassilise kooli vilistlased on edasi läinud mitmetesse nimekatesse gümnaasiumidesse nagu Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, Reaalkooli, Saksa Gümnaasiumisse.

Väikeses koolis, erinevalt suurtest, on iga õpilane pidevalt tähelepanu keskmes ning kõigil on võrdne võimalus kaasa rääkida ja esitada oma arvamust. Väikeses kollektiivis ei teki tugevaid arvamusliidreid, keegi ei jää tahaplaanile, ei teki esinemishirmu ning ise mõtlemise, arvamuse avaldamise ja kaasa rääkimise julgus säilivad ka tulevases elus.